05.10.2020
FEM anylýza testovací litinové desky

Na základě požadavků zákazníka z automobilového průmyslu, jenž na námi dodávané litinové desce dynamicky testuje vysoce namáhané díly osobních automobilů, byla zpracována 3-D FEM víceparametrická pevnostní analýza pro posouzení únosnosti desky a identifikaci kriticky namáhaných míst. Zákazník chtěl dále ověřit deformaci desky a spojovacích prvků v čase (crash případy) a predikovat únavovou provozní životnost.

Na základě požadavků zákazníků jsou nezbytné inovativní postupy při řešení nabídek upínacích, měřících a zkušebních litinových desek a polí. To zahrnuje i výše prezentovaný návrh ve 3D s podporou analýzy pevnosti FEM (Finite Element Method – Metoda konečných prvků). Pomocí simulace FEM lze například stanovit a vizualizovat optimální rozdělení síly na konstrukční díl nebo napěťové chování.Analýza FEM rovněž umožňuje přizpůsobit výpočtové modely skutečným podmínkám zatížení, a tím provádět přesnou pevnostní analýzu dokonce i pro případy komplexního zatížení. 

Dokážeme poradit i při řešení vibračních (modální a harmonické) úloh, související s vibracemi rotačních / testovacích strojů a zařízení.Na základě 3D CAD modelu od zákazníka vytvoříme matematický výpočetní model. Máme k dispozici také vlastní konstruktérské kapacity, v případě potřeby jsme tak schopni vytvořit 3D modely na základě poskytnuté výkresové dokumentace, případě zajistit 3D skenování a převod existujících dílů do 3D CAD.


Fotogalerie