05.10.2020
Doprava, montáž a demontáž strojů a jejich stěhování - častý požadavek našich zákazníků

S dodávkou nových strojů a zařízení často souvisí i demontáž a odvoz stávajících strojů, příprava základů a rozvodů pro novou instalaci. Před započetím stěhovacích prací vypracujeme technologický postup, časový harmonogram a seznam bezpečnostních rizik s požadovanou úpravou dopravních cest, která poté předáváme zákazníkovi. Součástí stěhovacích plánů je také stěhování specifických přístrojů, vyžadující geodetické zaměření, usazení a ukotvení na pozice dle požadovaných hodnot popř. revize rozvodů dle platných norem.

Samozřejmě nabízíme provedení jednotlivých dílčích kroků i samostatně :

Odpojení strojů od stávajících zdrojů 
-elektrické, hydraulické, pneumatické odpojení

Přesné rozměření stěhovaného předmětu 
-vytvoření přesných plánů i v 3-D

Ustavení strojů 
vč.vyvrtání kotvících otvorů popř.betonování základů

Vyvážení a ukotvení strojů 
 


Fotogalerie