25.06.2020
Pevnostní kontrola upínacího úhelníku

Na žádost zahraničního odběratele byla zpracována FEM analýza únosnosti dodávaného upínacího úhelníku resp. identifikace kritických míst a ověření maximálního vyložení konkrétního obráběného dílce.

Naši konstruktéři disponují dlouholetými zkušenostmi v individuální realizaci zvláštních požadavků. Vezmou v úvahu zvláštnosti každé možné oblasti využití a provedou komplexní výpočty včetně metody FEM tak, aby zaručili extrémní přesnost a životnost, pro kterou jsou litinové upínací prvky  STOLLE známé po celém světě. Pokud byste někdy v budoucnu potřebovali konstrukčně stejný odlévaný produkt, bude okamžitě k dispozici příslušný konstrukční výkres z našeho archivu.


Fotogalerie